GEODETICKÉ PRÁCE

Ing. Alexandra Žigová

autorizovaný geodet a kartograf

+421 908 392 112

Miroslav Žigo

+421 905 567 376

Sme geodeti s viac ako 20 ročnými skúsenosťami. Profesionálny a férový prístup spolu s dlhoročnými skúsenosťami sú zárukou kvalitnej práce.

Našim cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností. Základom sú služby v oblasti Katastra nehnuteľností (vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb a podobne). Zároveň poskytneme pomoc pri prevode nehnuteľností (vypracovanie zmlúv) a vysporiadaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.

Galéria