Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti geodézie. V prípade otázok, doplňujúcich informácii alebo konzultácie nás neváhajte kontaktovať. Medzi ponúkané služby patria:

Geometrický plán

 • na zameranie stavby ku kolaudácii
 • na zameranie rozostavanej stavby
 • na oddelenie pozemku
 • na majetko-právne vysporiadanie pozemkov
 • na zameranie vecného bremena
 • a mnohé ďalšie...
Mám záujem

Vytyčovanie stavieb

 • pri realizácii stavby
 • pri realizácii oplotenia
 • pri kúpe nehnuteľností
Mám záujem

Polohopis a výškopis

 • nivelácia
 • vyhotovenie polohopisno-výškopisného plánu pozemku pre správne naprojektovanie a osadenie stavby na pozemok
Mám záujem

Realitná činnosť

 • sprostredkujeme kúpu alebo predaj nehnuteľností
 • poskytneme poradenstvo pri kúpe alebo predaji nehnuteľností
 • zabezpečíme vyhotovenie zmlúv a geometrického plánu
Mám záujem

Zmluvy

 • vyhotovovanie zmlúv pri kúpe, darovaní, zámene, vysporiadaní spoluvlastníckych podielov a podobne...
 • vyhotovíme geometrický plán a zmluvu, tak aby boli v súlade a vy sa tak vyhnete pri vklade do katastra problémom so zápisom geometrického plánu
Mám záujem

Adresný bod

 • vyhotovenie dokladu k žiadosti o vydanie súpisného čísla k stavbe alebo k prihláseniu na trvalý pobyt
 • zameranie adresného bodu
 • podklad k prideleniu súpisného čísla
Mám záujem

Identifikácie parciel

 • vyhotovovanie grafických identifikácií parciel
 • vyhotovovanie spätných identifikácií
Mám záujem