Zásachy ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dát je pre nás veľmi dôležitá a preto pri vedení našich aktivít rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. V tejto časti Vás chceme informovať, aké údaje naša spoločnosť získava pri Vašej návšteve webovej stránky a na aké účely ich používa.

Kto sme?

Osobné údaje poskytujete fyzickej osobe Ing. Alexandra Žigová, s miestom podnikania 90101 Malacky, Záhradná 5034/36, IČO: 51078139. Táto fyzická osoba bude tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne.

Aké údaje zbierame?

Osobné údaje zbierame prostradníctvom kontaktného formuláru na stránke kontaktu. Tieto údaje obsahujú meno, priazvisko, email a voliteľne aj telefónny kontakt.

Osobné údaje zbierame prostradníctvom nástroja Google Analytics, prostredníctvom, ktorého sledujeme Váše správanie na webovej stránke.

Ako využívame zozbierané údaje?

Osobné údaje využívame na vylepšenie užívateľského zážitku, kontaktovanie za účelom spolupráce a marketingové účely. Údaje sú uložené na cloudovom úložisku, spravovanom našim dodávateľom a sú zabezpečené proti strate a neoprávnenému prístupu. Údaje spracúvame až kým neodvoláte svoj súhlas s poskytnutím. Pre bližšie informácie o odvolaní súhlasu nás kontaktujte na našej emailovej adrese.

Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na:

alexandrazigova5@gmail.com
+421 908 392 112