Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dát je pre nás veľmi dôležitá a preto pri vedení našich aktivít rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. V tejto časti Vás chceme informovať, aké údaje naša spoločnosť získava pri Vašej návšteve webovej stránky a na aké účely ich používa.

Kto sme?

Osobné údaje poskytujete fyzickej osobe Ing. Alexandra Žigová, s miestom podnikania 901 01 Malacky, Záhradná 5034/36, IČO: 51078139. Táto fyzická osoba bude tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne.

S akými údajmi pracujeme?

Osobné údaje zbierame prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke kontaktu. Tieto údaje obsahujú meno, priazvisko, email a voliteľne aj telefónny kontakt. Údaje môže každý návštevník poskytnúť dobrovoľne a týmto poskytnutím nám dáva súhlas na ďalšie spracovanie opísané v odseku nižšie. V prípade, že návštevník si neželá poskytnúť osobné údaje prostredníctvom kontaktného formuláru, môže nás kontaktovať osobne alebo na uvedenom telefónnom čísle.

Ako využívame zozbierané údaje?

Osobné údaje využívame na kontaktovanie za účelom spolupráce. Údaje spracúvame až kým neodvoláte svoj súhlas s poskytnutím. Pre bližšie informácie o odvolaní súhlasu nás kontaktujte na našej emailovej adrese. Rešpektujeme Vaše súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné. Údaje neposkytujeme tretím stranám.

Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na:

alexandrazigova5@gmail.com
+421 908 392 112